Responsive image

Solidny Pacjent

Serwis powstał, aby przeciwdziałać problemowi ograniczonego dostępu do usług medycznych poprzez możliwe skrócenie czasu oczekiwania na wizytę lekarską. Jest to pierwsza baza pacjentów, którzy nie stawili się na umówioną wizytę, pomimo że byli umówieni. Średnio 30% umówionych wizyt nie dochodzi do skutku, z powodu niestawienia się pacjenta na umówioną wizytę. Serwis umożliwia ocenę w skali 1-3 oraz wyszukiwanie pełnych numerów tylko zarejestrowanym lekarzom. Zachęcamy do posłużenia się informacjami zawartymi na stronie internetowej w celu potwierdzenia zamówionej wizyty lekarskiej przez pion techniczny placówki medycznej.
Beta testy serwisu potwierdzają skuteczność rozwiązania i współpracujące placówki notują nawet 100% frekwencję pacjentów. W skali kraju to tak jakby z dnia na dzień przybyło 60 000 nowych lekarzy specjalistów. Czytaj więcej...

ID Szukany numer telefonu Ilość wpisów do bazy Ocena


Nie możesz skontaktować się z placówką w celu odwołania wizyty?
Poinformuj o tym fakcie dyrektora placówki!

Działamy rzetelnie i skutecznie! Placówki, które nie umożliwiają pacjentowi odwołania wizyt mogą zostać objęte wyłączeniem dodawania numerów do bazy.