Często zadawane pytania

Preambuła

Serwis (Nie)SolidnyPacjent.pl powstał, aby przeciwdziałać problemowi ograniczonego dostępu do usług medycznych poprzez możliwie największe skrócenie czasu oczekiwania na wizytę lekarską. Z badań zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej wynika, że ok. 40% wizyt nie dochodzi do skutku z winy niestawiających się pacjentów. W przypadku wizyt w ramach NFZ aż o 40% skróciłaby się kolejka na wizytę, gdyby pacjenci nie generowali tzw. sztucznego tłoku. Niniejszy serwis powstał jako narzędzie dla placówek medycznych, aby podzielić się swoimi doświadczeniami oraz wiedzą. Serwis stanowi możliwość wymiany doświadczeń przez zarejestrowanych użytkowników, poprzez system ocen od 1-3 odzwierciedlających „solidność” abonenta wskazanego numeru telefonu w stawianiu się na umówione wizyty. W konsekwencji serwis pozwala na zamieszczenie informacji zarówno stanowiących pochwałę dla podstępowania abonentów wskazanych tam numerów telefonów, jak również może stanowić przestrogę, dla pionu administracyjno-technicznego gabinetu / placówki medycznej, aby potwierdzić umówioną wizytę. Gorąco zachęcamy do posłużenia się informacjami zawartymi na stronie internetowej w celu potwierdzenia zamówionej wizyty lekarskiej przez pion techniczny placówki medycznej. Informacje zawarte na niniejszym portalu nie mogą służyć ograniczeniu dostępu do usług medycznych, a zatem nie mogą stanowić podstawy do odwoływania lub odmówienia dostępu do usług medycznych gdyż są to działania sprzeczne z prawem..

Czy dodawanie numerów jest zgodne z prawem?

W trakcie dodawania numeru telefonu do bazy (Nie)SolidnyPacjent.pl, użytkownik powinien mieć zgodę informującą pacjenta o takich konsekwencjach. W trosce o to opublikowaliśmy dodatek do do polityki prywatności / regulaminu placówki, którą prowadzi użytkownik. Treść zgody powinna być udostępniona pacjentowi podczas rejestracji w gabinecie (na stronie www gabinetu).

Kto może wyszukiwać numery telefonów?

Tylko zarejestrowany i aktywowany przez administratora użytkownik może w pełni korzystać z możliwości dodawania i wyszukiwania numerów.

Jak uzyskać pełną aktywację konta?

Po rejestracji, należy aktywować swój adres e-mail, klikając w linka przesłanego na twoją skrzynkę, następnym krokiem jest pełna aktywacja konta przez administratora. Pełną aktywację konta uzyskasz po weryfikacji podanych przez siebie danych. Aby dokończyć proces rejestracji wymagane jest przesłanie formularza stwierdzającego poprawność danych. Formularz aktywacyjny po rejestracji prosimy wypełnić, zeskanować i przesłać elektronicznie na adres: weryfikacja@solidnypacjent.pl.

Jak usunąć konto?

Aby trwale i nieodwracalnie usunąć konto, skorzystaj z odnośnika: usunięcie konta.

Jak długo może trwać aktywacja konta przez administratora?

W zależności od liczby zgłoszeń, czas pełnej aktywacji konta może wynosić do 2 dni roboczych. O zmianie statusu swojego konta zostaniesz poinformowany. Informację znajdziesz, po zalogowaniu się na konto, w polu "Status konta".

Podejrzewam, że mój numer niesłusznie został dodany do bazy, co robić?

W tym celu skontaktuj się z nami i zgłoś naruszenie, podaj swój adres e-mail do korespondencji w tej sprawie, wyjaśnimy sprawę z osobą, która dodała niesłuszny wpis.

Jakie są konsekwencje dodania numeru do bazy?

Celem serwisu jest edukacja i ułatwianie dostępu do usług medycznych przez zmniejszanie kolejek. Oznaczenie numeru nie powoduje restrykcji w zakresie dostępu do usług medycznych. W razie licznych nadużyć lekarz może dodatkowo potwierdzić stawienie się pacjenta na wizytę, np. kilka godzin przed wizytą, lub zastosować dodatkowe przypomnienia o tej wizycie.

Czym jest ocena przy wyszukanym numerze?

Ocena jest średnią arytmetyczną wyliczaną na podstawie przypisanych do danego numeru ocen. Podczas dodawania numeru, lekarz może ocenić numer w skali 1-3.
Znaczenie ocen: 1- nie odwołuje umówionych wizyt; 2- zdarza się nie odwoływać umówionych wizyt; 3- zawsze informuje o planowanej nieobecności.

Inne pytania

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami.

Klauzule informacyjne do gabinetów:

W trosce o zgodność usług oferowanych przez gabinety naszych użytkowników, zalecane jest skorzystanie z gotowej klauzuli informacyjnej dotyczącej zgody na zamieszczenie numeru pacjenta w bazie. Serwis nie wykorzystuje danych osobowych, a jedynie numer telefonu, na potrzeby minimalizacji kolejek i większej dyscypliny pacjenta. Stanowisko rozporządzeń na temat udostępniania numeru telefonu jako ciągu cyfr bez dodatkowych informacji nie jest poparte orzecznictwem.

NAZWA GABINETU, IMIĘ I NAZWISKO, ul. ULICA, 00-000 MIASTO jako administrator danych osobowych informuje, że:

  1. podanie danych telefonicznych jest dobrowolne i może być użyte przez NAZWA GABINETU w dobrej wierze w celu zapewnienia najwyższej jakości usług;
  2. dane telefoniczne Pacjentów którzy mimo umówionej wizyty w placówce NAZWA GABINETU, nie odwołają jej i jednocześnie nie stawią się w placówce, będą udostępniane w systemie informatycznym, do którego mają dostęp inne placówki medyczne, stanowi to działanie Pacjenta które działa niekorzystnie dla placówek medycznych z uwagi na możliwość przyjęcia innego pacjenta (nieusprawiedliwiona absencja powoduje zablokowanie kolejki potrzebujących pacjentów) i jest uznawane jako działanie pacjenta w złej wierze;
  3. każdy pacjent ma prawo odmówić udostępniania danych telefonicznych dla celów z punktu 2.


Wzór zgody do placówki/gabinetu zgodny z RODO

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych tj NAZWA GABINETU z siedzibą przy ul. NAZWA_ULICY, MIASTO w celu marketingu produktów i usług, publikacji danych na portalu SolidnyPacjent.pl, w postaci numeru telefonu w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na umówionej wizycie. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Uzyskanie zgody jest warunkiem umownym. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu również przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz, że przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gotowy wzór zgody do wypełnienia na wizycie

Zgoda rodo - Zgoda może być wykorzystana w praktyce lekarskiej. Pierwsze pole w zgodzie jest niezbędne, pozostałe to zgody fakultatywne.