O stronie

Samo nic się nie zmieni. Strona powstała w odpowiedzi na duży odsetek nieodwoływanych wizyt lekarskich. Z badań wynika, że blisko 40% wizyt nie dochodzi do skutku i nie ma ich uprzedniego odwołania ze strony pacjenta. W przypadku leczenia w ramach kontraktu z NFZ aż o 40% skróciłaby się kolejka na wizytę, gdyby pacjenci nie generowali tzw. sztucznego tłoku. Strona oferuje możliwość sprawdzenia, czy numer dokonujący rezerwacji telefonicznej nie nadużył cierpliwości w innych placówkach.
Obecnie w Polsce wydłużanie kolejek poprzez niestawianie się pacjentów na wizyty nie wiąże się z żadnymi sankcjami, nawet w przypadku notorycznych powtórzeń tego rodzaju działań u danego pacjenta. Straty z tego tytułu mogą sięgać nawet 30 milionów złotych w każdym dniu pracy polskich lekarzy. Najczęściej odwoływane są wizyty bezpłatne, tzn. w ramach NFZ. Nieco mniej (około 20%) to specjalistyczne usługi diagnostyczne, np. TK, rezonans.
Portal ma motywować pacjentów do informowania o odwołaniu wizyty, jeśli pacjent nie zamierza się na nią stawić. Dla przykładu: za granicą brak odwołanej wizyty skutkuje czasowym odebraniem uprawnień do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego...

Jesteś lekarzem borykającym się z problemem notorycznego niestawiennictwa pacjentów? Wystarczy dodać numer telefonu, z którego dokonano nieprawdziwej rejestracji, co ułatwi innym lekarzom szybsze reagowanie i np. potwierdzenie obecności telefonem, bez zbędnego marnowania czasu, który można wykorzystać na zmniejszenie kolejek oczekujących.

Serwis a RODO.
Strona w sposób bezpieczny zapewnia wymianę informacji między lekarzami za pośrednictwem konta zarejestrowanego w serwisie. Rejestracja konta wymaga weryfikacji użytkownika za pomocą formularza aktywacji. Tylko zarejestrowany i zatwierdzony użytkownik będzie mógł dokonać ze 100% pewnością sprawdzenia numeru telefonu. Osoby gościnnie odwiedzające portal (bez rejestracji i aktywacji) będą mogły wyszukiwać numer telefonu, jednak ukryta zostanie ostatnia cyfra numeru telefonu dodanego przez innych. Dodając numer, zarejestrowany użytkownik (lekarz który podał PWZ podczas rejestracji) ma pewność, że jego działanie nie zostanie potraktowane jako naruszenie prywatności osób trzecich.

Jakie są statystki niesolidnych pacjentów?
Z przeprowadzanych na poczet serwisu niezależnych badań wynika, że co drugi pacjent ma za sobą odwołaną wizytę u lekarza. Niestety, niemal co 4. pacjent nie stawił się na wizytę bez jej odwołania. 10% pacjentów, mimo że nie stawiło się na poprzednią wizytę bez odwołania, bez wahania umówi kolejną wizytę, w tej samej placówce - bez uznania swojej winy w poprzednim niestawiennictwie. Co 10. osoba uważa także, że odwołanie wizyty jest konieczne tylko w przypadku przekazania danych osobowych lekarzowi.

Skuteczność serwisu
Beta testy serwisu potwierdzają skuteczność rozwiązania i współpracujące placówki notują nawet 100% frekwencję pacjentów w przeciągu ostatnich tygodni!

Cele pośrednie
Zmniejszanie kolejek do lekarzy to główne założenie serwisu SoldinyPacjent.pl. Innymi pozytywnymi efektami przy 100% frekwencji pacjentów to efekt porównywalny z tym, który zapanowałby w kraju po zatrudnieniu z dnia na dzień 60 000 dodatkowych lekarzy specjalistów.

Klauzule informacyjne do gabinetów.
W trosce o zgodność usług oferowanych przez gabinety naszych użytkowników, zalecane jest skorzystanie z gotowej klauzuli informacyjnej dotyczącej zgody na zamieszczenie numeru pacjenta w bazie. Serwis nie wykorzystuje danych osobowych, a jedynie numer telefonu, na potrzeby minimalizacji kolejek i większej dyscypliny pacjenta. Stanowisko rozporządzeń na temat udostępniania numeru telefonu jako ciągu cyfr bez dodatkowych informacji nie jest poparte orzecznictwem.

NAZWA GABINETU, IMIĘ I NAZWISKO, ul. ULICA, 00-000 MIASTO jako administrator danych osobowych informuje, że:

  1. podanie danych telefonicznych jest dobrowolne i może być użyte przez NAZWA GABINETU w dobrej wierze w celu zapewnienia najwyższej jakości usług;
  2. dane telefoniczne Pacjentów którzy mimo umówionej wizyty w placówce NAZWA GABINETU, nie odwołają jej i jednocześnie nie stawią się w placówce, będą udostępniane w systemie informatycznym, do którego mają dostęp inne placówki medyczne; nieodwołanie wizyty przez Pacjenta działa niekorzystnie dla placówek medycznych z uwagi na brak możliwości przyjęcia innego pacjenta w tym czasie (nieusprawiedliwiona absencja powoduje zablokowanie kolejki potrzebujących pacjentów) i jest uznawane jako działanie pacjenta w złej wierze;
  3. każdy pacjent ma prawo odmówić udostępniania danych telefonicznych dla celów z punktu 2.

Wzór zgody do placówki/gabinetu zgodny z RODO

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych tj NAZWA GABINETU z siedzibą przy ul. NAZWA_ULICY, MIASTO w celu marketingu produktów i usług, publikacji danych na portalu SolidnyPacjent.pl w postaci numeru telefonu w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na umówionej wizycie. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Uzyskanie zgody jest warunkiem umownym. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu również przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, oraz że przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wzór zgody do wypełnienia na wizycie

Zgoda rodo - Zgoda może być wykorzystana w praktyce lekarskiej. Pierwsze pole w zgodzie jest niezbędne, pozostałe to zgody fakultatywne.


Numery telefonu wskazane na stronie są wybrane losowo w celach testowych poprawności działania serwisu i nikt nie powinien podejmować żadnych decyzji na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej.