Jak korzystać z serwisu (Nie)solidnyPacjent.pl?
Poradnik dla lekarzy, dentystów i podmiotów medycznych

Przedstawiamy prosty poradnik ułatwiający użytkowanie portalu (Nie)solidnyPacjent.pl. Serwis przeznaczony jest dla lekarzy, lekarzy dentystów i podmiotów medycznych.

W serwisie (Nie)solidnyPacjent.pl zarejestrowany lekarz, po pozytywnym przejściu weryfikacji podanych danych, otrzyma możliwość dodawania numerów telefonów pacjentów, którzy wyrazili na to zgodę, i szacowania solidności pacjenta poprzez przypisanie oceny numerowi telefonu w skali 1-3, gdzie:

– 1 – nie odwołuje wizyt;
– 2 – zdarza się nie odwoływać wizyt;
– 3 – zawsze informuje o planowanej nieobecności.

Przykładowy wynik wyszukiwania będzie wyglądał następująco:
+48123456789 liczba wpisów: 5 średnia ocen: 3/3,
w przypadku braku wpisów tak:
+48123456789 liczba wpisów: 0 średnia ocen: –

Na początek trzy ważne uwagi:

Serwis NIE służy do nękania i dyskryminowania nawet najbardziej niesolidnych pacjentów!
• Funkcjonowanie portalu (Nie)solidnyPacjent.pl oparte jest na misji polegającej na edukowaniu i informowaniu pacjentów, jak wiele korzyści odniosą oni sami z solidnego stawiania się na umówione wizyty oraz z odwołania z wyprzedzeniem wizyty w przypadku planowanej nieobecności.
• Od Twojego, lekarzu, lekarzu dentysto, zaangażowania zależy, czy będzie możliwa realizacja wspomnianych wyżej misji i celu przy zastosowaniu tak dobrze skonstruowanego narzędzia, jakim jest portal (Nie)solidnyPacjent.pl. I czy będzie możliwe uzyskanie rezultatu korzystnego dla wszystkich uczestników procesu diagnozowania i leczenia – pacjentów i personelu medycznego – w postaci trwałych, pozytywnych zmian w działaniu polskiej służby zdrowia; w tym korzystnych dla Twojego gabinetu.


Jak wykorzystać serwis (Nie)solidnyPacjent.pl do poprawy działania własnego gabinetu i polskiej służby zdrowia?
Instrukcja krok po kroku.


1. Załóż konto w serwisie (Nie)solidnyPacjent.pl. W tym celu wypełnij formularz rejestracyjny, zaakceptuj regulamin, wypełnij formularz aktywacyjny i wyślij jego skan na adres weryfikacja@solidnypacjent.pl. Potwierdzenie danych przez formularz weryfikacyjny jest niezbędne do pełnej aktywacji. Dopiero taka aktywacja umożliwia dodawanie numerów i ich ocenę oraz pełne wyszukiwanie w bazie danych.

2. Kiedy konto będzie w pełni aktywne, z jego poziomu możesz:

• dodać numer telefonu pacjenta, który nie stawił się na umówioną wizytę (tylko nieusprawiedliwione nieobecności!); możesz też dodać komentarz od siebie dotyczący sprawy;
• przeszukiwać bazę numerów telefonów umieszczonych tam przez innych lekarzy i przypisywać numerom oceny w skali 1-3 zgodnie z własnymi doświadczeniami z (nie)solidnością konkretnych pacjentów;
• dodać jedynie komentarz dotyczący sprawy z własnej praktyki bez podawania numeru telefonu niesolidnego pacjenta.

3. W razie znalezienia numeru w bazie nie mogą być wyciągane żadne konsekwencje – pion administracji/rejestracji przychodni dodatkowo takie numery może potwierdzić telefonem/smsem – w celu sprawdzenia, czy nie są to numery fałszywe. W trakcie rozmowy należy zwrócić szczególną uwagę na kwestie informacyjne. Z pewnością wydłuży to rozmowę, ale właśnie dzięki wstępnemu sprawdzeniu i selekcji numerów rejestracja będzie mogła sobie pozwolić na dłuższą rozmowę tylko z wybranymi numerami – należącymi do pacjentów – widm.

4. Podczas umawiania pacjenta, któremu zdarzyła się już nieusprawiedliwiona nieobecność bez uprzedniego odwołania wizyty u lekarza, warto, aby rejestracja:

• dokładnie i prosto wytłumaczyła pacjentowi kiedy, gdzie i na którą godzinę ma się zgłosić na wizytę lub badanie, z podaniem adresu, numeru piętra i gabinetu, itp. – silny stres odczuwany przez niektóre osoby przed wizytą medyczną może spowodować, że pacjent się pomyli lub zapomni, gdzie miał się udać;
• zastosowała strategię dodatkowych przypomnień i/lub próśb o potwierdzenie przybycia na wizytę (telefoniczne/mailowe/smsem) – takie działania zwiększają prawdopodobieństwo, że pacjent pojawi się w poradni w umówionym terminie.

Meritum rozmowy z użytkownikiem numeru telefonu, przy którym oceny wskazują na niesolidność, najlepiej skupić na kwestii informacyjnej, ale ważny jest też aspekt edukacyjny – kiedy pacjentowi uświadamia się, że:

• przez niesolidność jednej osoby traci wielu innych chorych;
• on sam także (i jego najbliżsi również) ponosi szkody z tytułu niesolidności innych, gdyż czeka w długich kolejkach na leczenie;
• solidność w stawianiu się na umówione terminy wizyt to oszczędność czasu lekarzy i maksymalne wykorzystanie potencjału sprzętu, co przekłada się na obniżenie kosztów konsultacji, diagnostyki i leczenia.